Xoco Volada Solidària

Hola tothom, un any mes de del club i juntament amb el centre de vol Parapent Organya i l’Ajuntament d’Organyà s’ha organitzat la Xoco Volada Solidària , aquest any s’han recaudat 664€ . Com ja sabeu aquests diners van destinats a la investigació de les malalties neurodegeneratives. Gràcies als que d’una manera o altra hi heu col.laborat. La Solidaritat no degenera.

Hola todos, un año mas de del club y junto con el centro de vuelo Parapent Organya y el Ayuntamiento de Organyà se ha organizado la Xoco Volada Solidaria, este año se han recaudado 664€. Como ya sabéis este dinero va destinado a la investigación de las enfermedades neurodegenerativas. Gracias a los que de una manera u otra habéis colaborado. La Solidaridad no degenera.

Bonjour tout le monde, une autre année le club et avec l’ecole Parapent Organya et la Merie Organyà a organisé le Xoco Vol , cette année était € 664 recueille l’argent. Comme vous le savez que l’argent destiné à la recherche sur les maladies neurodégénératives. Merci à qui d’une manière ou d’une autre ont travaillé. La solidarité ne dégénère pas.

Written by

Parapent Organyà.

Comments are closed.